Podporte nás

Vážení rodičia a priatelia detí s rázštepom,

dovoľujeme si Vás požiadať aj v tomto roku o darovanie Vašich 2% z daní na podporu nášho občianskeho združenia.

Chceme aj naďalej pomáhať a sprevádzať deti s rázštepom a rozvíjať našu činnosť v ich prospech, byť nápomocní rodičom pri riešení problémov súvisiacich s rázštepom, jeho liečbou.

Srdečne Vám Ďakujeme za podporu!

Tlačivá na stiahnutie:
 
Link pre spracovanie daňového priznania pre partnerov a priateľov nájdete aj TU.

3. Stretnutie Úsmev s čiarkou o. z.

Milí priatelia,

na základe zhoršenia aktuálnej situácie a odporúčaní v súvislosti s COVID-19 sa naše stretnutie v termíne  04.09. – 06.09.2020 neuskutoční.

Prosíme Vás o pochopenie, záleží nám na Vás a deťoch, preto nechceme riskovať chorobu pre nikoho z nás. Ak by sa zmenila situácia  do konca roka, radi sa s Vami stretneme v novom termíne. Zaplatené zálohy budú vrátené naspäť na účet, z ktorého boli poslané.


Ďakujeme Vám za pochopenie.

Ponuka diagnostiky ranného vývinu reči pre deti

Ponuka na diagnostiku/terapiu ranného vývinu reči pre deti od 12-30 mesiacov

Milí rodičia, ponúkame Vám možnosť vyšetriť vývin reči Vášho dieťaťa vo veku od 12-30 mesiacov cez internetovú aplikáciu. Toto vyšetrenie bude realizovať logopedička PhDr. Oravkinová z Rázštepovej poradne Bratislava so študentkou logopédie PdF UK. Počas koronavírusu nevieme zabezpečiť vyšetrenia detí v ambulancii a preto sme pripravili internetový a telefonický dotazník s následným vyšetrením cez videá. Podľa výsledkov budeme rodičov informovať, či dieťa potrebuje aj terapiu, a ak áno, ponúkame aj možnosť dištančnej terapie cez Whatsup. Ponuka je pre deti z celého Slovenska. Rodičia, ktorí majú záujem, nahláste sa na mail: oravkinova.zuzana@icloud.com.

 
PhDr. Zuzana Oravkinova, PhD.
Klinický logopéd
Klinika plastickej chirurgie
Rázštepová poradňa
Ružinovská 6
82106 Bratislava, Slovakia
Mail: oravkinova.zuzana@icloud.com

Programové priority pre zdravotníctvo Asociácie na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike

Ako člen Asociácie na ochranu práv pacientov v SR Vám predkladáme programové priority, ktoré podporujeme.

Pohľad pacientov pri stanovení priorít v zdravotníctve sa v niektorých aspektoch môže odlišovať od pohľadu regulátora, poskytovateľov alebo platiteľov zdravotnej starostlivosti. Kým prvý z menovaných dohliada predovšetkým na právne predpisy, druhý na efektívnosť a tretí na dopad na rozpočet a udržateľnosť nákladov, pacientovi ide často doslova o život.

Dostupnosť, bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti sa nedá a nemôže hodnotiť iba cez prizmu nákladov na diagnostiku, počtu hradených výkonov, liekov a zdravotníckych pomôcok, zaradených do zoznamu hradených zo zdravotného poistenia.

Porovnávanie a posudzovanie úrovne zdravotníctva, dostupnosti všetkých potrebných foriem starostlivosti a liečby iba na základe excelovských tabuliek je nedostatočné. Excel nelieči a ani nehovorí o výsledkoch liečby a jej prínosoch pre pacientov.

Mýtus o tom, že pacienti chcú všetko a nechcú za nič platiť, neplatí. Zlepšenie dostupnosti, bezpečnosti, kvality zdravotnej starostlivosti a služieb s tým spojených sa bez stability, inovácií, modernej liečby pacientom na Slovensku zabezpečiť nedá. Uvedené kľúčové aspekty nie je možné vytrhnúť ani z kontextu financovania, ani z riadenia celého zdravotníctva.

Túto problematiku riešia aj dokumenty pacientskych združení. Najkomplexnejšími takýmito dokumentmi v súčasnosti sú ​Programové priority pre zdravotníctvo Asociácie na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike