2. Stretnutie Úsmev s čiarkou o. z.

Milí rázštepáci,

Už sa na Vás tešíme  na ďalšom stretnutí rázštepákov, rodičov a priateľov, ktoré sa bude konať 24.05.2019 až 26.05.2019 Na novom mieste s novými aj známymi kamarátmi.

Ďalšie informácie sú uvedené v priloženej pozvánke!

Pozvánka na stiahnutie