2. Stretnutie Úsmev s čiarkou o. z.

24.5. – 26.5.2019  Penzión Sidorovo, Ružomberok

Po roku  sa opäť stretli rodiny s deťmi s rázštepom. Tentoraz nám aj počasie prialo, bolo priam ukážkové.  Na stretnutie prišlo 17 rodín a 4 rodiny sa prišli iba pozrieť v sobotu na naše stretnutie.

V piatok večer sme program začali dentálnou hygienou. Pani dentálne hygieničky z firmy Curaprox si deti rozdelili do dvoch  skupín podľa veku a formou interaktívnej  prednášky a osobných konzultácii nám veľmi ochotne ozrejmili ako sa o zúbky našich detí správne starať.

Večer už potom patril nám rodičom a pod taktovkou Jožka a gitary sme si mohli aj zaspievať a zatancovať.

V sobotu nás čakalo krásne ráno, ako predzvesť nádherného dňa.

Doobeda medzi nás prišla prezidentka Asociácie ochrany práv pacientov p. Lévyová, ktorá nám bližšie priblížila ich činnosť a podstatu tohto občianskeho združenia. Tohto roku sa aj naše občianske združenie stalo členom tejto asociácie.

Počas celého stretnutia bola deťom a rodičom k dispozícii logopedička a špeciálna asistentka, ktorá robila orofaciálnu stimuláciu detí na podporu rozvoja reči.

V sobotu po obede naše deti hľadali truhlicu s pokladom, ktorú naozaj poctivo strážil pirát s papagájom.

Po večeri sme mali členskú schôdzu združenia, kde sme okrem iného privítali medzi sebou ďalších nových členov.

A po schôdzi prišlo to najdôležitejšie pre deti – rozdávanie darčekov. Aj tento rok ich bol kopec, za čo ďakujeme všetkým sponzorom!

Kto chcel, mohol si potom ešte opekať vonku na ohni.

V nedeľu ráno už nám ostal čas len na zbalenie a odchod.

Veľmi ďakujeme pánovi Michalíkovi – majiteľovi Penziónu Sidorovo, ktorý naozaj nám vo všetkom vychádzal v ústrety, výborne varil a staral sa aby nám nič nechýbalo. A úplne top bola torta, ktorú nám upiekol ako prekvapenie a bola naozaj veľmi chutná.

Sme radi, že takto  môžeme vidieť pokroky v liečbe našich detí, spoznať nové rodinky, navzájom sa podeliť o nové skúsenosti a to všetko nás povzbudzuje kráčať s úsmevom na tvári  s našimi Úsmeváčikmi s čiarkou.

Ďakujeme sponzorom, darcom a všetkým, ktorí svojím podielom prispeli v akejkoľvek forme k organizovaniu a priebehu nášho stretnutia!

Dovidenia v roku 2020!