Ponuka diagnostiky ranného vývinu reči pre deti

Ponuka na diagnostiku/terapiu ranného vývinu reči pre deti od 12-30 mesiacov

Milí rodičia, ponúkame Vám možnosť vyšetriť vývin reči Vášho dieťaťa vo veku od 12-30 mesiacov cez internetovú aplikáciu. Toto vyšetrenie bude realizovať logopedička PhDr. Oravkinová z Rázštepovej poradne Bratislava so študentkou logopédie PdF UK. Počas koronavírusu nevieme zabezpečiť vyšetrenia detí v ambulancii a preto sme pripravili internetový a telefonický dotazník s následným vyšetrením cez videá. Podľa výsledkov budeme rodičov informovať, či dieťa potrebuje aj terapiu, a ak áno, ponúkame aj možnosť dištančnej terapie cez Whatsup. Ponuka je pre deti z celého Slovenska. Rodičia, ktorí majú záujem, nahláste sa na mail: oravkinova.zuzana@icloud.com.

 
PhDr. Zuzana Oravkinova, PhD.
Klinický logopéd
Klinika plastickej chirurgie
Rázštepová poradňa
Ružinovská 6
82106 Bratislava, Slovakia
Mail: oravkinova.zuzana@icloud.com