3. Stretnutie Úsmev s čiarkou o. z.

Konečne sa to podarilo !!!

Po troch rokoch sa opäť uskutočnilo stretnutie ,,rázštepákovˮ.

Stretli sme sa v Bojniciach, v penzióne Hlboké v dňoch od 23.09. – 25.09.2022.

Na stretnutie prišlo 15 rodín s deťmi rôzneho veku –  od batoliat  až po takmer dospelé. Popri skalných účastníkoch sme privítali medzi nami aj nové rodinky.

            Deň príchodu deti využili na  aj na zoznámenie sa  s novými kamarátmi  pri spoločných hrách. Deti sa vyšantili nie len vonku v areáli, ale aj vo vnútri. Po večeri sa aj rodičia stretli  na spoločnom posedení. Prebiehali rozhovory na rôzne témy: škola, škôlka, prebiehajúca liečba, ortodoncia a skúsenosti s ňou, plánované operácie a podobne.

V sobotu dopoludnia sme mali odbornú prednášku na tému starostlivosti o zuby, ktorú viedol zubný lekár MDDr. Martin Manek, prednášajúci spoločnosti CURAPROX.

Účastníci na prednáške

Vo svojej prednáške prezentoval praktické ukážky a príklady súvisiace so starostlivosťou o zuby, druhy a používanie zubných kefiek so špeciálnym určením, funkciu a používanie elektrických – sonických kefiek. Veľký dôraz kládol na používanie správnych medzizubných kefiek, ktoré pozitívne ovplyvňujú  zdravie zubov. Počas prednášky sa aj deti aktívne zapájali a komunikovali s prednášajúcim. Po prednáške MDDr. Manek s rodičmi ešte individuálne konzultoval ich otázky.

Diskusia s rodičmi a staršími deťmi

Po obede sme spoločne vyrazili po lesnom chodníku smerom k rozhľadni „Čajka v oblakoch“ nad Bojnicami. Po príchode na miesto sa deti veľmi potešili, keď uvideli, aké atrakcie sa tam nachádzajú. Ihneď  sa ich rozhodli vyskúšať a zašantiť si.

Okolie rozhľadne

Niektorí sa spoločne vydali na samotnú rozhľadňu. Po nenáročnom výstupe sa im zjavili nádherné panoramatické pohľady do okolia.

Panoráma z rozhľadne

Po večeri deti dostali kopec darčekov, ktoré nám venovali rodičia a  sponzori. Najviac sa však deti tešili z večernej opekačky pri ohni. Tam vládla výborná nálada, ktorá vydržala do hlbokej noci, ktorú ešte podčiarklo aj stabilné počasie.

V nedeľu po raňajkách sa uskutočnila schôdza členov občianskeho združenia, kde sa rekapitulovalo predchádzajúce obdobie, výber 2% z daní a ich využitie. Riešili sa možné darčeky pre novonarodené deti s rázštepom, termín budúcoročného stretnutia i letáky na zvýšenie povedomia o našom občianskom združení a pracoviskách venujúcich sa liečbe rázštepu. Naše stretnutie sme ukončili spoločným obedom a rozlúčkou.

Niektoré rodinky využili zvyšok nedele na  návštevu  ZOO Bojnice.

Zámok Bojnice a ZOO

            Sme radi, že sme sa opäť mohli stretnúť, podeliť sa o svoje získané skúsenosti, navzájom si poradiť, povzbudiť sa, vidieť pokroky v liečbe u našich detí a aj sa spoločne zabaviť.

Najmä pre rodičov, ktorí majú ešte maličkých ,,rázštepákovˮ bolo stretnutie  veľkým povzbudením.

Počas spoločných rozhovorov zistili, že cesta od rázštepu k úsmevu s čiarkou je síce dlhá, avšak s obetou, odhodlaním, optimizmom rodičov ruka v ruke s  pokrokmi v medicíne je táto cesta zvládnuteľná.

Víkend ubehol ako voda, aj počasie nám našťastie prialo.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie a veríme, že naše rady sa rozšíria o nové tváre.

Dovidenia na stretnutí v roku 2023!