Poďakovanie

Ďakujeme srdečne sponzorom za finančnú podporu Stretnutia rázštepákov konanom od 05.05.2023 do 08.05.2023 na Martinských holiach!