Čeľustná ortopédia

Prvé vyšetrenie čeľustným ortopédom možno dieťa absolvuje ešte oveľa skôr, ako mu vyrastú zuby. Cieľom tohoto vyšetrenia je vyhodnotiť rast tváre a najmä rast čeľustí. Neskôr, keď budú dieťaťu vyrastať mliečne zuby, začne čeľustný ortopéd pripravovať plán na krátkodobú a aj na dlhodobú liečbu. Napr. ak sa zistí, že horné zuby dieťaťa nemajú správnu polohu voči dolným zubom – t.j. dieťa nemá dobrý zhryz zubov – čeľustný ortopéd môže navrhnúť skorú liečbu tak, aby sa upravil vzťah hornej a dolnej čeľuste. Nie je nezvyčajné, ak po tejto liečbe nasleduje určité obdobie pauzy, kedy čeľustný ortopéd monitoruje ďalší rast čeľustí a tváre dieťaťa. Keď dieťaťu vyrastú trvalé zuby, zaháji sa finálna fáza ortodontickej liečby, ktorej výsledkom by malo byť správne postavenie zubov a čeľustí.

Koordinácia chirurgickej a čeľustno-ortopedickej liečby je však dôležitá najmä pri riešení kostného defektu na hornej čeľusti, ktorý spôsobil rozštep. Tento defekt sa môže rekonštruovať za pomoci vloženia tzv. kostného štepu. Túto operáciu vykoná chirurg. Čeľustný ortopéd však možno bude musieť pripraviť čeľusť dieťaťa na operáciu za pomoci platne, ktorú bude dieťa nejaký čas nosiť. Po vložení kostného štepu je zvyčajne ešte potrebný tzv. retainer – platňa na zuby, ktorá ich udržuje v želanej polohe až dovtedy, kým dieťa nedostane na zuby fixný aparát.  

V období adolescencie sa liečba chirurga a čeľustného ortopéda znova musí koordinovať. Ak zuby a čeľuste dieťaťa nie sú v správnej vzájomnej polohe a na ich úpravu už nepostačí samotná čeľustno-ortopedická liečba, vtedy možno bude potrebné plánovať kombinovanú liečbu chirurga a čeľustného ortopéda.   Takáto liečba sa zvyčajne plánuje až po ukončení rastu po období puberty.

Čeľustný ortopéd spolu s vaším zubným lekárom môžu pre vaše dieťa navrhnúť aj zubnú náhradu. Ide o umelé zuby – väčšinou ide o jeden alebo niekoľko zubov, ktoré po rozštepe môžu chýbať. Tieto umelé zuby zlepšia vzhľad a funkciu chrupu. Lekár navrhne zubný mostík, za pomoci ktorého sa umiestnia chýbajúce zuby. 

Čeľustný ortopéd spolu s logopédom môžu vyhodnotiť, že pre dieťa by bolo vhodné použitie rečovej protézy. Tzv. „rečová guľôčka“ alebo tzv. „podnebný zdvíhač“ sa umiestni do úst dieťaťa podobne, ako platňa na zuby. Obidve tieto protézy zabránia, aby dieťaťu unikalo pri reči nadmerné množstvo vzduchu do nosa (na Slovensku sa zatiaľ tieto protézy nepoužívajú, pozn. preklad.). Deti, ktoré majú tieto protézy, však musia starostlivo dbať o hygienu a zdravie zubov, ktoré protézu nesú. 

Zdroj:                  Publikácie Cleft Palate Foundation.

(preložené a upravené v Rozštepovom centre v Bratislave)

www.cleftline.org