Kam za liečbou

Bratislava

Rázštepová poradňa Kliniky plastickej chirurgie UN Ba – Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava, tel.: 02/48234805 , Poliklinická časť nemocnice, suterén, č. dverí 022

Banská Bystrica 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta, – Námestie L. Svobodu 1,              Ambulancia plastickej chirurgie I. , tel.:048/441 3614

Detská fakultná nemocnica – Námestie L. Svobodu 4, objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky každý štvrtok od 12:00 do 13:00 hod.

Osobne konzultácia každý štvrtok od 12.00 – do 13.00 hod, prípadne telefonické informácie u sestry v utorok, streda a piatok na tel.: 048/ 472 65 75.

Košice

 MUDr. Zábavníková, PhD., so sídlom Zborovská 7 , Košice, tel.: 0903 395 606

Operácie sú vykonávané v Detskej fakultnej nemocnici L.Pasteura na oddelení ORL,                Trieda SNP 1, Košice.

Celá liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou!