Kŕmenie

Dojčenie dieťaťa s rázštepom

Informáciu o tom, že sa dieťatko narodí z rázštepom, dostane žena zvyčajne už počas tehotenstva, pretože v dnešnej dobre tento fakt vedia lekári „prečítať“ na základe ultrazvukového vyšetrenia.

Ak takúto informáciu mamička má, je vhodné ju využiť a na dojčenie sa pripraviť – či už konzultáciou s odborníkmi, lekármi, laktačnou poradkyňou alebo hľadať informácie na odborných stránkach.

Budem môcť dieťa s rázštepom dojčiť?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Informácie z rôznych zdrojov (www.widesmiles.org, www.cleftline.org, www.llli.org, odborné stomatologické časopisy, diskusie rodičov, ktorí problém s dojčením pri rázštepe zažili sami …), akoby viedli k trochu čiernobielemu vyjadreniu: pokiaľ to bude rázštep pery, s dojčením by nemal byť žiaden problém. Pokiaľ to ale bude rázštep podnebia, kŕmenie z prsníka bude takmer nemožné.

V slovenských diskusných fórach som sa žiaľ nestretla s príbehom, ktorý by toto vyjadrenie vyvracal. Mamičky detí z rázštepom podnebia boli skôr hneď od začiatku povzbudzované k tomu, aby mlieko odsávali a podávali ho dieťaťu špeciálnou fľašou. Poďme sa teda pozrieť na vec zbližša, či sa nedá aspoň vyskúšať aj niečo iné. Možno pre ženy, ktoré dieťatko s rázštepom čakajú, prinesieme nejakú inšpiráciu.

Vo všeobecnosti sa uvádza, že rázštepy majú vo veľa prípadoch negatívny vplyv na prirodzenú výživu dieťaťa, ktorou je dojčenie. A čím väčší rázštep, tým obtiažnejší je príjem mlieka.

Napriek ťažkostiam, ktoré dieťa má, je potrebné, aby ho mamička na prsník prikladala. Najmä v prvých dňoch po pôrode má intenzívny kontakt medzi matkou a dieťaťom veľký vplyv na tvorbu mlieka, teda ak by aj dieťa nevedelo na prsníku hneď efektívne sať, je vhodné, aby ho mama prikladala a dávala mu stále šancu, že v jednej chvíli sa to podarí a ono sa dokáže samo najesť.

Či sa dojčenie takéhoto dieťaťa podarí, ovplyvňuje viacero faktorov. Zásadný vplyv na úspech dojčenia má typ a rozsah rázštepu. Anatomický pomer bradavky a typ rázštepu – veľkosť otvoru, ktorý sa vytvorí v ústnej dutine dieťaťa. Najmä pokiaľ sa jedná o rázštep mäkkého podnebia, dochádza takmer vždy k problému so satím. Vzhľadom k tomu, že otvorom v podnebí dochádza k prepojeniu ústnej a nosovej dutiny, je pre dieťa veľmi ťažké, niekedy nemožné, vytvoriť podtlak, ktorý je nevyhnutný pre dobré a efektívne satie.

Má teda význam sa snažiť o dojčenie? Určite áno! To, že upozorňujeme na možné problémy, neznamená, že by dojčenie dieťatka, ktoré má rázštep bolo nemožné, aspoň čiastočne.

Čo je dobré vedieť

Keď sa rodičom narodí dieťa s nejakým problémom, zvyčajne nastávajú chvíle zmätku, smútku – nemáme „perfektné dieťa“, „budeme musieť riešiť veľa problémov“. Pokiaľ sa jedná o problém, ktorý by mohol ovplyvniť dojčenie, pre veľa žien je to navyše vec spätá s ich rolou „dobrej“ matky. Pretože v mysliach mnohých žien môcť dojčiť rovná sa dobre sa postarať o svoje dieťa, dať mu to najlepšie. Na začiatku, keď sa problém javí „ako neriešiteľný, ťažký“, potrebuje žena veľa podpory, uistenia, že veci robí správne a že stále má viacero možností (aj čo sa týka kŕmenia svojho dieťatka s rázštepom).

Majte na pamäti:

 • pripravte sa na to, že kým príde úspech a vaše dieťa sa prisaje na prsník, zažijete aj ťažké chvíle a pocit frustrácie z nezdaru. Dieťa i vy potrebujete dostatok času na učenie! Preto sa neponáhľajte. Dieťa síce má inštinkt, aby sa prisalo, ale nemá v poriadku štruktúry, ktoré by mu pomohli využiť tento inštinkt na úspešné dojčenie. Musíte experimentovať, kým sa vám to podarí.
 • mali by ste vedieť, aké sú znaky dostatočného príjmu mlieka, aby ste sa vyhli možným problémom (6 pomočených plienok, počet stoličiek, sfarbenie moču), u takýchto detí bude možno potrebné viac sledovať hmotnostné prírastky.
 • dojčenie umožňuje dieťaťu upokojiť sa tým najjednoduchším spôsobom. Zároveň znižuje krvné straty u matky a mama je potom rýchlejšie schopná postarať sa o dieťatko, ktoré má špeciálne potreby.
 • deti s rázštepom by mali byť prikladané na prsník aj z dôvodu trénovania svalov, ktoré sa nachádzajú okolo úst. Okrem toho, že deti potom lepšie zvládajú pooperačný stav, tak sa tieto svaly zároveň satím pripravujú (posilňujú) na to,  že dieťa sa v budúcnosti bude učiť rozprávať, artikulovať. Čo vôbec nie je jednoduché, preto možno tak veľa detí s rázštepom má zároveň problémy s rozvojom reči.
 • ak sa napriek všetkej snahe a úsiliu dojčenie nedarí, udržujte laktáciu odstriekavaníma kŕmte svoje dieťa vaším mliekom niektorou zo špeciálnych laktačných pomôcok. Aj tak je to preňho veľká výhoda. Dieťa, u ktorého je plánovaná včasná korekcia rázštepu pery (prvé týždne po pôrode), kŕmte niektorým z alternatívnych spôsobov (lyžičkou, kadinkou, striekačkou) – nácvik satia z prsníka v pooperačnom období bude jednoduchší.
 • pokiaľ by sa dojčenie úspešne nerozbehlo ani po korekcii rázštepu, môžete využiť pomôcky, ktoré umožňujú výživu týchto detí. Napr. fľaša Haberman, ktorá má dlhý cumlík a možnosť nastavenia toku mlieka.
 • pri kŕmení, či už na prsníku alebo z pomôcky, je potrebné dbať na vyššie riziko aspirácie materského mlieka, čo môže viesť k infekciám dýchacích ciest.

Dojčenie dieťaťa s rázštepom je vždy výzvou, ale veľmi sa odporúča pokúšať sa oň, pretože – okrem iného – znižuje riziko vzniku zápalu stredného ucha. Problémy, ktoré sa na  začiatku dojčenia takého dieťaťa objavujú, často vedú k predčasnému použitiu fľaše. Je naozaj dôležité byť trpezlivými a pokúšať sa nielen jeden – dva razy, ale možno 20 – 30x.

Nevyhnutné je odhodlanie ženy a dostatok trpezlivosti. A tiež dostatočná produkcia mlieka – o tú sa však musí pričiniť žena sama.

Čo ak dieťa má len rázštep pery

Ak má dieťa jednostranný rázštep pery, malo by byť schopné sa dojčiť ešte pred operáciou. Otázkou teda nie je, či môžete dojčiť, ale ako si dieťa nájde spôsob pre dostatočné vyvinutie podtlaku, aby sa vedelo dojčiť efektívne.

Veľa žien experimentuje s polohou na dojčenie, až nájdu tú, v ktorej to ide dobre a v tej už zotrvávajú. Odporúča sa pri prikladaní dieťaťa využívať skôr vzpriamenú polohu, kedy dieťa „sedí“ na predkolení matky (aby pri satí gravitácia zabraňovala pretekaniu tekutiny z úst do nosa), alebo bočné futbalové držanie. Prsník treba jemne pritlačiť k rázštepu a prstom treba prekryť rázštep – aby sme zabránili prechádzaniu vzduchu do ústočiek dieťaťa a tým pádom nemožnosti vytvoriť dostatočný podtlak.

V článku „Breastfeeding the infant with a cleft defect,“ Sarah Coulter Danner uvádza: „Deti s jednostranným rázštepom pery sa dojčia lepšie, ak prsník podávame do úst z tej strany, na ktorej je – teda dieťa s pravostranným rázštepom by mali byť držané tak, že ich pravé líce sa bude dotýkať prsníka“. Skúsme si to reálne predstaviť:

Dojčíte dieťa, ktoré má pravostranný rázštep hornej pery. Prikladáte ho v asymetrickej polohe, čiže držíte ho na ľavej ruke a dojčíte ho z pravého prsníka. Zhora sa pozeráte na rázštep, ktorý ešte jemne pritlačíte zvrchu prstom. Ak táto pozícia funguje, môžete potom dieťa jemne presunúť jednoduchým pohybom do bočnej futbalovej polohy na ľavý prsník a znova pritlačiť rázštep prstom.

Sarah Danner ďalej uvádza, že deti s obojstranným rázštepom pery sa lepšie dojčia vo vzpriamenej polohe, alebo v modifikovanom bočnom futbalovom držaní, kedy dieťa viac „sedí než leží“.

Dojčenie pri rázštepe podnebia

Tuná ostáva väčšina zdrojov na jednom bode – do operácie takmer nemožné. Problém je v tom, že v dutine ústnej je otvor, ktorý jednak neumožňuje dieťaťu rozvinúť správnu techniku dojčenia a jednak mlieko zvyčajne prechádza do nosnej dutiny, čo dieťaťu spôsobuje problém, môže ho vdýchnuť.

V takomto prípade sa operačný zákrok vykonáva až s odstupom niekoľkých mesiacov. Dovtedy sa odporúča kŕmiť dieťa ostriekaným materským mliekom alternatívnym spôsobom. Prípadne sa používajú špeciálne doštičky – protézy, ktoré oddelia nosnú a ústnu dutinu. V odkazoch na webe nájdete viac info ak zadáte slová „palatal obturator“. Tieto „protézky“ treba vyrobiť dieťaťu na mieru a ich vhodnosť treba konzultovať so stomatochirurgami a prípadne v rázštepovom centre.Uspech v časných  fázach  ale  vetšinou nie je zaručený

Pred a po operácii rázštepu

Mnohé matky sa domnievajú, že operácia znamená koniec pre dojčenie ich dieťaťa (kvôli narušeniu „režimu“, anestézii …). Nie je to pravda. Vždy o tom treba hovoriť s lekárom, ktorý bude operáciu robiť. Rázštep pery sa obvykle robí čo najskôr po pôrode (zdroje uvádzajú 1 – 4 týždne). Vzhľadom na to, že materské mlieko má veľa ochranných látok, deti ho dobre znášajú a rýchlo trávia, lekári podporujú matky v tom, aby dieťa nadojčili čo najbližšie k času operácie (4 hodiny) a tiež čo najskôr po nej. Materské mlieko obsahuje ochranné látky, ktoré napomáhajú rýchlejšiemu hojeniu rany.

Dojčenie po operácii rázštepu podnebia môže byť dočasne kontraindikované. Niektorí chirurgovia uprednostňujú priloženie na prsník čo najskôr po operácii, ale deti môžu týždeň či dva prsník odmietať úplne. Počas tohto prechodného obdobia mlieko odstriekavajte a kŕmte dieťa niektorým z vyššie spomenutých alternatívnych spôsobov.

Na druhej strane, včasné dojčenie po operácii môže byť pre dieťa veľkým zážitkom. Bude schopné posúvať bradavku a dvorec smerom k podnebiu, a postupne nachádzať spôsob satia, ktorý mu bude najviac vyhovovať. Je dobré dieťaťu pomôcť stláčaním prsníka. Celé dojčenie bude pravdepodobne trvať dlhšie

Fľaša Haberman

Dojčenie nám stále nejde

Napriek veľkému úsiliu  mamičky a pomoci personálu nemocnice, sa dojčenie nemusí podariť, alebo nie úplne tak, aby si dieťa dostatok mlieka vedelo vytiahnuť samo z prsníka. Buď sa dieťa nevie prisať, alebo je dojčenie preň po operácii veľmi únavné. Dôvodov môže byť veľa.

Napriek tomu stojí za to mlieko odstriekavať a kŕmiť dieťatko vašim odsatým mliečkom. Dôvodov k tomu je hneď niekoľko:

 • materské mlieko obsahuje látky, ktoré majú protizápalové účinky a zabraňujú podráždeniu nosového tkaniva (pokiaľ dieťaťu prejde mliečko z úst do nosa). Deti s rázštepom, ktoré sú kŕmené umelým mliekom, mávajú často infekcie uší a dýchacích ciest, pretože reagujú na proteíny, ktoré sú v kravskom mlieku.
 • deti, ktoré sú kŕmené materský mliekom, sú zdravšie a majú silnejší imunitný systém. To takmer vždy znamená, že lepšie znášajú operáciu.
 • ak už dieťa je po chirurgickom zákroku, materské mlieko urýchľuje liečbu a hojenie, dieťaťu netreba podávať tak veľa utišujúcich prípravkov ako deťom na umelej výžive.
 • materské mlieko je ľahko stráviteľné, nezaťažuje tak veľmi organizmus dieťaťa.

Pokiaľ by sa dieťatko nevedelo na prsník prisať ani po operačnom zákroku, je možné ho kŕmiť špeciálnymi fľašami. U nás sa najčastejšie objavuje fľaša Haberman, ktorá má špeciálne upravený dlhý cumlík a možnosť regulácie toku mlieka do úst dieťaťa..

Aj keby ste kŕmili vaše dieťatko fľašou, väzba medzi vami dvomi sa neoslabuje. Z môjho pohľadu je v tejto situácii dôležitejšie, aby dieťa bolo kŕmené materským mliekom, než spôsob ako sa k nemu dostane. O všetkých výhodách kŕmenia na prsníku sme sa zmienili vyššie a je určite potrebné sa o to pokúšať, vyhľadať pomoc odborníkov. No ak sa to z rôznych príčin nepodarilo, je dobré hľadať cestu, ako dieťa nakŕmiť svojim mliekom a zároveň si tieto chvíle s drobčekom užiť bez stresu.

V takomto prípade potom treba rátať s tým, že odsávanie mlieka sa na niekoľko mesiacov stane súčasťou vášho každodenného programu.

Spomenuli sme fľašu Haberman, ktorá sa u nás najčastejšie používa pre deti so slabým sacím reflexom a tiež pre deti s rázštepom. Fľašu navrhla Mandy Haberman, britská grafická dizajnérka, ktorej dieťa malo rázštep podnebia. V spolupráci s britskou asociáciou pre rázštepy testovali túto špeciálnu fľašu a vo väčšine prípadov sa preukázali pozitívne výsledky. Jej dizajn umožňuje, aby sa kŕmenie začalo na podnet jazyka, tlakom na cumeľ. Ten je vyrobený z veľmi mäkkého silikónu a má možnosť vytvárať tlakom na cumeľ a pozíciou znaku na bázi cumľa rôzne veľký otvor, ktorý sa prispôsobuje  potrebám dieťaťa. Dieťa pri kŕmení používa svaly tváre, čo by malo uľahčiť následné pokusy o dojčenie na prsníku.  

Aj keď nebudete dieťa kŕmiť z prsníka, je dobré, aby ste dieťa prikladali stále, aby bradavku aspoň olizovalo a vaše telo tak malo od dieťatka imunologické informácie. Vy potom budete schopná v materskom mlieku produkovať špecifické protilátky proti prípadným chorobám, ktoré dieťa môžu postretnúť.

Uverejnené so súhlasom autorky p.Márie Kopčíkovej a vedenia webovej stránky www.rodinka.sk