Rázštep pery a podnebia nie je „chyba krásy“

Relácia Ambulancia RTVS z  Kliniky plastickej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov