3. Stretnutie Úsmev s čiarkou o. z.

            Konečne sa to podarilo !!!

Po troch rokoch sa opäť uskutočnilo stretnutie ,,rázštepákovˮ.

Stretli sme sa v Bojniciach, v penzióne Hlboké v dňoch od 23.09. – 25.09.2022.

Na stretnutie prišlo 15 rodín s deťmi rôzneho veku –  od batoliat  až po takmer dospelé. Popri skalných účastníkoch sme privítali medzi nami aj nové rodinky.

            Víkend ubehol ako voda, aj  počasie nám našťastie prialo.  

Deň príchodu deti využili na  aj na zoznámenie sa  s novými kamarátmi  pri spoločných hrách. Deti sa vyšantili nie len vonku v areáli, ale aj vo vnútri. Po večeri sa aj rodičia stretli  na spoločnom posedení. Prebiehali rozhovory na rôzne témy: škola, škôlka, prebiehajúca liečba, ortodoncia a skúsenosti s ňou, plánované operácie a podobne.

V sobotu dopoludnia sme mali odbornú prednášku na tému starostlivosti o zuby, ktorú viedol zubný lekár MDDr. Martin Manek, prednášajúci spoločnosti CURAPROX.

Účastníci na prednáške

Vo svojej prednáške prezentoval praktické ukážky a príklady súvisiace so starostlivosťou o zuby, druhy a používanie zubných kefiek so špeciálnym určením, funkciu a používanie elektrických – sonických kefiek. Veľký dôraz kládol na používanie správnych medzizubných kefiek, ktoré pozitívne ovplyvňujú  zdravie zubov. Počas prednášky sa aj deti aktívne zapájali a komunikovali s prednášajúcim. Po prednáške MDDr. Manek s rodičmi ešte individuálne konzultoval ich otázky.

Diskusia s rodičmi a staršími deťmi

Po obede sme spoločne vyrazili po lesnom chodníku smerom k rozhľadni „Čajka v oblakoch“ nad Bojnicami. Po príchode na miesto sa deti veľmi potešili, keď uvideli, aké atrakcie sa tam nachádzajú. Ihneď  sa ich rozhodli vyskúšať a zašantiť si.

Okolie rozhľadne

Niektorí sa spoločne vydali na samotnú rozhľadňu. Po nenáročnom výstupe sa im zjavili nádherné panoramatické pohľady do okolia.

Panoráma z rozhľadne

Po večeri deti dostali kopec darčekov, ktoré nám venovali rodičia a  sponzori. Najviac sa však deti tešili z večernej opekačky pri ohni. Tam vládla výborná nálada, ktorá vydržala do hlbokej noci, ktorú ešte podčiarklo aj stabilné počasie.

V nedeľu po raňajkách sa uskutočnila schôdza členov občianskeho združenia, kde sa rekapitulovalo predchádzajúce obdobie, výber 2% z daní a ich využitie. Riešili sa možné darčeky pre novonarodené deti s rázštepom, termín budúcoročného stretnutia i letáky na zvýšenie povedomia o našom občianskom združení a pracoviskách venujúcich sa liečbe rázštepu. Naše stretnutie sme ukončili spoločným obedom a rozlúčkou.

Niektoré rodinky využili zvyšok nedele na  návštevu  ZOO Bojnice.

Zámok Bojnice a ZOO

            Sme radi, že sme sa opäť mohli stretnúť, podeliť sa o svoje získané skúsenosti, navzájom si poradiť, povzbudiť sa, vidieť pokroky v liečbe u našich detí a aj sa spoločne zabaviť.

Najmä pre rodičov, ktorí majú ešte maličkých ,,rázštepákovˮ bolo stretnutie  veľkým povzbudením.

Počas spoločných rozhovorov zistili, že cesta od rázštepu k úsmevu s čiarkou je síce dlhá, avšak s obetou, odhodlaním, optimizmom rodičov ruka v ruke s  pokrokmi v medicíne je táto cesta zvládnuteľná.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie a veríme, že naše rady sa rozšíria o nové tváre.

Dovidenia na stretnutí v roku 2023!