Ciele združenia

  realizácia  aktivít  vedúcich  k vzájomnej   spolupráci a pomoci pacientom s rázštepom pery a/alebo podnebia

  všestranná   pomoc  pacientom   s rázštepom pery a/alebo podnebia

   komunikácia  s odbornou  verejnosťou v oblasti zlepšenia komplexnej  starostlivosti a kvality  života pacientov  s rázštepom pery a/alebo podnebia

  komunikácia    médiami na  tému prezentácie zlepšenia  kvality   života   pacientov  s rázštepom pery a/alebo podnebia

  realizácia a  podpora  športových, kultúrno – spoločenských a ostatných   aktivít pacientov s rázštepom pery a/alebo podnebia, ich   rodinných  príslušníkov a priateľov

  výmena skúseností a  nadväzovanie spolupráce s príbuznými pacientskymi organizáciami v rámci Európskej únie.